Medycyna obecnie trwa 6 lat. Przez pierwsze 2 lata studenci zdobywają wiedzę jedynie teoretyczną. Od trzeciego roku rozpoczynają się zajęcia praktyczne – spotkanie z pacjentem. Wykłady są obecne na każdym roku. W wakacje obowiązują praktyki lekarskie trwające miesiąc. Przedmioty realizowane na poszczególnych latach, różnią się pomiędzy uczelniami w Polsce.

Pierwszy rok jest zwykle bardzo ciężki.To zderzenie z zupełnie nową rzeczywistością. Nie dość, że przed studentem ogrom nauki, to dodatkowo zazwyczaj zaczyna on żyć bardziej samodzielnie, wyjeżdżając do nieznanego miasta. Przedmiotem królującym jest anatomia. Jest ciężka najbardziej dla tych, którzy nigdy wcześniej nie spotkali się z łaciną oraz dla tych, którzy mają problem z wyobraźnią przestrzenną. Na pierwszych latach trzeba zmierzyć się także z histologią i biochemią. Tu liczy się dobra pamięć, gdyż w niektórych miejscach wymaga się jeszcze dokładnych wzorów substancji z cyklu Krebsa (na szczęście już nie wszędzie).

Trzeci rok jest zupełnie inny. Rozpoczynają się zajęcia w szpitalach i klinikach. Obowiązuje zwykle system bloków. Oznacza to, że dana grupa ma jeden przedmiot przez jeden, do trzech tygodni, od poniedziałku do piątku. I tak grupy rotują się przez rok w obrębie danych klinik. Początkowo są zajęcia z propedeutyki interny, pediatrii i chirurgii. Podczas tych zajęć, studenci uczą się jak rozmawiać z pacjentem, jak się zachowywać w jego obecności i jak przeprowadzać badanie lekarskie. Na kolejnych latach pojawiają się bloki z bardziej specjalistycznych przedmiotów, tj. laryngologia, neurologia, okulistyka, ginekologia, czy ortopedia. Po sześciu latach pracy i zdaniu wszystkich egzaminów student staje się lekarzem. Ma przed sobą do odbycia trzynastomiesięczny staż na różnych oddziałach. Potem czas na specjalizację. Aby się na nią dostać, trzeba zdać egzamin lekarski.

Ścieżka nauki i kariery jest długa i trudna, ale potrzebna, aby dobrze przygotować się do wykonywanego zawodu. To bardzo odpowiedzialna profesja, która samemu zainteresowanemu daje duże możliwości rozwoju i satysfakcji.